به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: رییس اتحادیه باغداران از پایان برداشت شلیل خبر داد و گفت: باغداران هر کیلوگرم شلیل را ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان فروخته‌اند در حالیکه این محصول در بازار مصرف با سود بیش از صد درصدی واسطه‌ها کیلویی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان به دست‌ مصرف‌کنندگان رسیده است.

مجبتی شادلو اظهارکرد: بهترین نوع شلیل از سوی تولیدکننده ۲۰۰۰ تومان فروخته شده و نهایتا هزار تومان هزینه سردخانه و حمل و نقل به آن اضافه شده است که با توجه به قیمت‌های موجود در بازار ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برای واسطه‌ها سود داشته است. وی اظهار کرد: امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن شلیل در کشور تولید شده که با حساب سود واسطه‌ای از تولید تا مصرف حدود یک میلیارد تومان درآمد برای دلالان داشته است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته به دلیل تولید بالا و نبود مدیریت مناسب در بازار، قیمت پایه شلیل و هلو در بازار عمده فروشی هزار تا ۱۵۰۰ تومان بود که امسال با افزایش مناسب به ۲۵۰۰ تومان رسید.

شادلو افزود: سهم باغداران از فروش شلیل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است در حالیکه این محصول از ماخذ عمده فروشی تا بازار مصرف بیش از صد درصد افزایش قیمت دارد و ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان به دست‌ مصرف‌کننده می‌رسد که نشان دهنده حضور دلالان در این بازار است. وی گفت: تا سیستم‌های هماهنگ تولید و توزیع با منافع مشترک بوجود نیاید نمی‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان از محصول خود سود مناسب می‌برند و مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند به تهیه محصولات کشاورزی مورد نیاز با قیمت مناسب امیدوار باشند.