ملت ایران: متن حکم سید حسن هاشمی به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سلام علیکم

تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت عمومی و توجه به سلامت همه جانبه آحاد جامعه اعم از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی وظیفه اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در دوره جدید با برنامه اینجانب به صورت مطالبه جدی مردم، سیاستگزاران و دست اندرکاران سلامت جامعه درآمده است.

با توجه به تخصص، تجربه گرانقدر و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت معاون بهداشت منصوب می شوید تا با بهره گیری از توان تخصصی و کارشناسی همه اجزاء نظام سلامت، نسبت به تقویت، بازسازی و نوسازی شبکه بهداشت و درمان کشور، اهتمام به سطح بندی خدمات و نظام ارجاع، ارزیابی دقیق و توسعه برنامه پزشک خانواده، تقویت و توسعه برنامه های پیشگیری و استفاده از ظرفیت همکاریهای بین بخشی، مشارکت مردمی و همکاریهای بین المللی جهت ارتقاء سلامت مردم توفیق روزافزون داشته باشید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت به ملت شریف ایران موفق باشید.

دکتر سید حسن هاشمی

بنا بر این گزارش سوابق علمی و اجرایی دکتر سیاری به شرح زیر است:

دکتر علی اکبر سیاری:

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی، تاریخ تولد: ۱۰ تیرماه ۱۳۳۰، متأهل(۱۳۵۷) و دارای سه فرزند.

تحصیلات متوسطه: دیپلم طبیعی دبیرستان شوکتی ۱۳۴۹-۱۳۴۳(رتبه اول)

تحصیلات دانشگاهی: پزشکی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۵۶-۱۳۴۹(دانشجوی ممتاز)

سوابق قبل از انقلاب:

شرکت در فعالیت های سیاسی دانشجویی، نماینده دانشجویان و دستیاران پزشکی در دوره انقلاب، دستگیری توسط ساواک و زندانی شدن در مشهد سال ۱۳۵۵

سوابق بعد از انقلاب:

الف) فعالیت های اجتماعی

۱ - نماینده دانشجویان و دستیاران در مشهد سالهای ۵۸-۵۷

۲ - شرکت داوطلبانه در جبهه عملیاتی جنگ جنوب در سال ۵۹، سربازی و ادامه خدمت در مناطق عملیاتی جنوب به مدت ۳۶ ماه

۳ - عضو داوطلبانه تیمهای شیمیایی پزشکی در ایام جنگ های شیمیایی

ب) فعالیت های علمی و اجرایی:

۱ - استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی آذر ۱۳۶۳ بعنوان استادیار گروه اطفال و تداوم آن تا کنون

۲ - معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۲۹/۶ / ۱۳۶۷-۱۸ / ۸/۱۳۶۴

۳ - قائم مقام و معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۲۱/۶ / ۱۳۶۸-۲۹ / ۶/۱۳۶۷

۴ - معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۲۱/۱ / ۱۳۷۰-۲۱ / ۶/۱۳۶۸

۵ - معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سرپرست مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۷/۶ / ۱۳۷۲-۲۱ / ۱/۱۳۷۰

۶ - معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی۱۹/۳ / ۱۳۷۴-۱۷ / ۶/۱۳۷۲

۷ - معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۸/۱۰ / ۱۳۷۹-۱۵ / ۶/۱۳۷۶

۸ - معاون امور هماهنگی و دبیر مجامع، شوراها و هیأت های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۲۸/۱۰ / ۷۹ لغایت ۶/۷ / ۸۴

۹ - مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۶/۷ / ۸۴ لغایت

۱۰ - ریاست بخش گوارش بیمارستان کودکان مفید از خرداد ماه ۸۳ تا کنون

۱۱ - مدیر گروه اطفال از تاریخ تیرماه۸۶تاکنون

تدریس و پژوهش:

- ارائه انواع دروس بیماریهای کوکان در مقطع دانشجویان پزشکی، رزیدنتهای اطفال، پزشکان عمومی و متخصصین اطفال از سال ۱۳۶۳ تا کنون

- ایجاد و اجرای دورهُ آموزش ضمن خدمت رؤسای دانشگاه ها و کارشناسان برنامه ریزی دانشگاه های وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

- طراحی و اجرای کارگاه آموزش روش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی برای ۱۰۱ نفر از رؤسا و معاونین دانشگاه های وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

- طراحی و اجرای کارگاه آموزش روش تحقیق برای تعدادی از دانشگاه های وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

- تدریس در کارگاه های آموزشی تغذیه با شیر مادر، CRT، CDD، مانا و برنامه های حضوری آموزش مداوم مدون برای پزشکان

- طرح بررسی تراز نیروی انسانی متخصص در برنامه پنجسالهُ اول توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۲-۱۳۶۸

- طرح بررسی تراز نیروی انسانی متخصص در برنامه پنجساله دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۸-۱۳۷۳

- طرح بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی(فارغ التحصیلان سال تحصیلی ۷۳-۶۹ بهار ۱۳۷۴)

- ایجاد و راه اندازی و مدیریت مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی

- مدیر مسئول فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی وابسته به مؤسسه فوق

عضویت در کمیته ها:

• عضو شورای گسترش آموزش عالی ۱۳۷۲-۱۳۶۰

• عضو کمیته کشوری سل ۱۳۸۰-۱۳۶۷

• مسئول کمیته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در برنامه ۵ ساله اول توسعه کشور ۱۳۶۸

• عضو هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان و مشهد ۱۳۷۲-۱۳۶۸

• عضو شورای پژوهشهای علمی کشور ۱۳۷۲-۱۳۶۹

• عضو شورای بورس آموزش عالی کشور ۱۳۷۲-۱۳۶۹

• مسئول کمیته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در برنامه ۵ ساله دوم توسعه کشور۱۳۷۲

• مسئول و عضو کمیته کشوری ایدز ۱۳۸۰-۱۳۷۶

• مسئول و عضو کمیته کشوری ایمن سازی ۱۳۸۰-۱۳۷۶

• مسئول و عضو کمیته کشوری تالاسمی ۱۳۸۰-۱۳۶۷

• عضو کمیته کشوری بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان ۱۳۸۰-۱۳۷۶

• مسئول کمیته کاهش بلایا بخش بهداشت و درمان ۱۳۸۰-۱۳۷۶

• مسئول و عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر از سال ۱۳۷۶ تا ۸۴

• عضو شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت و درمان از سال ۱۳۷۶ تا ۸۴

• مسئول و عضو کمیته کشوری بهبود تغذیه کودکان از سال ۱۳۷۶ تا ۸۴

• عضو کمیته HSR دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۷۶ تا کنون

• نایب رئیس کمیته برنامه ریزی بهداشت و درمان در برنامه ۵ ساله توسعه کشور ۱۳۷۸

• عضو شورای بورس آموزش عالی وزارت بهداشت و درمان از سال ۱۳۷۸ تا ۸۰

• عضو هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان و بابل از سال ۱۳۷۹ تا کنون

• عضو کمیته سلامت مادران و کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۸۷ تاکنون

• عضو هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته کودکان از تاریخ ۱۳/۱۲ / ۹۱

• عضو هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ ۲/۴ / ۹۲

• عضو کمیته بررسی و ارزشیابی دوره اصلاحات در آموزش پزشکی از تاریخ ۲۷/۳ / ۹۲