ملت ایران: هدایت اصغری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس هزینه های تمام شده تخم مرغ، قیمت این فرآورده پروتئینی مشخص شد که بر این اساس مرغداران هر کیلوگرم تخم مرغ را ۴۰۰۰ تومان در اختیار توزیع کنندگان قرار می دهند و این فرآورده پروتئینی باید به قیمت کیلویی ۴۲۵۰ تومان به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: براساس این تصمیم گیری قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار ادامه داد: در جلسه روز گذشته تصمیمی برای افزایش قیمت نهاده ها گرفته نشد اما از آنجا که در شش ماهه نخست امسال حدود ۱۵ درصد از نهاده های تولید صنعت طیور با این قیمت تامین شد و پیش بینی می شود تا پایان سال همین روند نیز ادامه داشته باشد قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ مورد بازنگری قرار گرفت.

اصغری گفت: تعیین قیمت ۴۲۵۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ در صورتی است که نهاده های مورد نیاز مرغداران حدود قیمت کنونی یعنی ذرت کیلویی ۷۰۰ و سویا کیلویی ۱۰۵۰ تومان تامین شود.

وی اظهارکرد: همچنان مشکل نهاده ها و ترخیص محموله های بلاتکلیف از گمرک کاملا حل نشده است چراکه اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار از سال گذشته حدود ۱۲ هزار تن نهاده با نرخ ارز مرجع خریداری کرده اما همچنان از سوی بانک در هاله ای از ابهام قرا گرفته است و مشخص نیست که چه ارزی به آن اختصاص می یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار افزود: در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار هیچ ممنوعیتی برای صادرات تخم مرغ وضع نشده و اتحادیه مرغداران به عنوان صادرکننده مجوز، صادرات این فرآورده پروتئینی را در مقاطعی از سال و با هدف تنظیم بازار داخلی با محدودیت هایی مواجه خواهند کرد.

اصغری گفت: همچنین در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا حجم گسترده ای از تخم مرغ در بازار عرضه شود و با همکاری سازمان میادین تره بار غرفه های بیشتری برای فروش این فرآورده پروتئینی در نظر گرفته شود تا بتوان بازار را بهتر کنترل کرد.