پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۹۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۸,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵

۲۷,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۵,۷۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۴۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس LX موتور TU۵

۳۷,۴۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۳,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۴۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹

۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ

۳۷,۳۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رانا TU۵

۳۰,۸۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۷۰, ۰۰۰

تندر E۱

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر E۲

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر E۲ دوگانه سوز

۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیک E۲ تک ایربگ

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -