به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت تخم مرغ در این مدت یکی از مهمترین اخبار رسانه ها بوده است تا اینکه دیروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور وزیر صنعت و مسئولان دولتی مصوب شد قیمت تخم مرغ به کیلویی ۴۲۵۰ تومان کاهش یابد که بر این اساس قیمت هر شانه تخم مرغ دو کیلویی ۸۵۰۰ تومان می شود و هر عدد تخم مرغ نیز باید به حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان برسد. این در حالی است که تا دیروز قیمت تخم مرغ بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان در نوسان بود و باید منتظر ماند و دید آیا اینگونه دستورات دولتی برای بازار که در دولت قبل هم مشهود بود، جواب می دهد یا خیر؟

هدایت اله اصغری رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نیز در این زمینه در گفت وگو در مور قیمت هر عد تخم مرغ گفت: باتوجه به اینکه حدوداً هر شانه ۲ کیلو است قیمت هر عدد با محاسبه ۳۰ عدد تخم مرغ در هر شانه، حدود ۲۸۵ تومان است.

وی گفت: قیمت ۴۲۵۰ تومان برای تخم مرغ یک قیمت توافقی بوده و برای کاهش التهاب بازار این تصمیم اتخاذ شد.

اصغری در پاسخ به این سؤال که آیا این قیمت مورد پذیرش تولید کنندگان است، گفت: بالاخره این نرخ یک قیمت توافقی و به نوعی مدیریتی است و قرار شد برای کاهش التهاب در بازار و کمک به مصرف کننده با این قیمت توزیع شود، تولید کنندگان نیز این قیمت را پذیرفتند. همچنین در این بین قرار است برای نهاده نیز ارز ۱۲۲۶ تومان اختصاص پیدا کند.

گفتنی است، بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت هر شانه تخم مرغ در هفته منتهی به ۱۵ شهریور ماه در میادین ۸۸۰۰ تومان و در سطح شهر ۹۳۸۶ تومان توزیع شده است. همچنین این قیمت برای هفته قبل یعنی منتهی به ۸ شهریور ماه ۸۷۹۶ تومان در سطح بازار به فروش رسیده است. البته قیمت ۹۳۸۶ تومان برای هر شانه تخم مرغ در هفته گذشته، نسبت به هفته مشابه ماه گذشته حدود ۲۰ درصد و نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار موجود قیمت هر شانه تخم مرغ در هفته دوم شهریورماه سال گذشته حدود ۴۵۰۰ تومان بوده در حالی که در هفته گذشته سال جاری این رقم به ۹۳۸۶ تومان رسیده است.