کاغذ پس از دو هفته ثبات و چشیدن طعم بندی ۸۳ هزار تومان با افزایش قیمت مواجه و هر بند کاغذ تحریر حدود ۸۴ هزار تومانخرید و فروش می شود.

به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، پس از ثبات نسبی سه هفته ای در بازار کاغذ، از روز گذشته قیمت این کالای سفید سیر صعودی پیدا کرد و با افزایش هر بند هزار تومان به بندی ۸۴ هزار تومان رسید؛ البته برخی فروشندگان از قیمت هایی بالاتر از این هم صحبت می کنند و بندی ۸۵ هزار تومان را هم برای کاغذ عنوان می کنند.

این در حالی است که سیر کوتاه مدت ثبات در بازار طی سه هفته تمام شده و اندک اندک قیمت ها شیب افزایشی گرفت.

جدول زیر قیمت هر بند کاغذ را نشان می دهد.