مهندس سعید مدنی در گفت و گو با سایپانیوز با اشاره به شروع کار مهندس نعمت زاده در راس مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال تجربیات مدیریتی وی به شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه این وزارت خانه اظهار داشت: حضور مهندس نعمت زاده آرامش و اطمینان خاصی به بدنه تولیدی و صنعتی کشور بخشیده و بزودی تغییرات بسیار شگرفی را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
وی از برنامه ریزی های گروه خودروسازی سایپا برای افزایش هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید خبر داد و افزود: سایپا بیش از گذشته به افزایش تولید و اهتمام نسبت به گسترش فعالیت در این حوزه توجه خواهد کرد و سیاست های حمایتی وزارت نیز یقیناً موجب به ثمر نشستن این برنامه ها است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین تاکید کرد: دیدگاه و تفکر جدید موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید را به عنوان اصلی ترین راهکار بهبود اوضاع بازار و قیمت ها و همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانسته و بر همین اساس دنباله روی از این دستورالعمل مد نظر گروه خودروسازی سایپا نیز قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: مشکلات ایجاد شده برای صنعت خودروسازی ایران طبیعتاً گروه خودروسازی سایپا را نیز در تنگنا قرار داده اما ما همواره تلاش کرده ایم با اجرای سیاست های مدون شدت مشکلات را به حداقل برسانیم، ضمن این که امیدواریم با حمایت های دولت تدبیر و امید بتوانیم به شکلی محسوس تر خود را از بحران خارج کنیم.
مهندس مدنی در خاتمه گفت: سایپا پیرو سیاست های تبیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود تا پس از وقوع حماسه سیاسی در خرداد ماه، ما نیز سهمی در تحقق حماسه اقتصادی در حال شکل گیری در آینده داشته باشیم.