به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: وزیر راه و شهرسازی سرمایه گذاری متقاضیان در صندوق های پس انداز مسکن و دریافت تسهیلات چند برابر را سیاست مناسبی برای خانه دار شدن مردم عنوان کرد و گفت: اگر عرضه و تقاضا به صورت همزمان تقویت شوند قیمت خانه افزایش نمی یابد.

عباس آخوندی با اشاره به اهمیت بخش مسکن در زندگی خانوارهای ایرانی، اظها کرد: هر اقدامی که در بخش مسکن صورت می گیرد باید در راستای رفاه بیشتر شهروندان و افزایش حق انتخاب آنها باشد.

به گفته وی اینکه به مردم بگوییم کجا و چگونه زندگی کنند در حقیقت محدود کردن حق انتخاب آنها در بخش مسکن است درحالی که باید با توانمند کردن شهروندان و تقویت همزمان عرضه و تقاضا، حق انتخاب مردم را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاستی که افراد مبلغی را در صندوق های پس انداز مسکن سرمایه گذاری می کنند و سپس پنج تا شش برابر آن مبلغ تسهیلات دریافت می کنند در اکثر کشورهای دنیا تجربه شده و سیاست مناسبی است.

وی در پاسخ به اینکه پس از پرداخت تسهیلات، چگونه می توان مانع افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار خرید و اجاره مسکن شد؟ گفت: افزایش قیمت، زمانی اتفاق می افتد که عرضه و تقاضا نامتعادل باشند لذا اگر عرضه و تقاضا به صورت همزمان تقویت شوند قیمت خانه افزایش نمی یابد.

آخوندی با اشاره به اینکه محدود کردن سرمایه گذاری سبب وارد شدن سرمایه به بازار هایی مانند سکه، ارز و مسکن می شود، گفت: اگر اقتصاد ملی تقویت شود و افراد دارای تمکن مالی سرمایه های خود را وارد بخش های تولیدی کنند شاهد استفاده از مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای نخواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نیز اظهار کرد: در این واحدها دنبال تقویت قدرت متقاضیان در انتخاب معماری و تجهیزات داخلی هستیم. از سوی دیگر تلاش می کنیم با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، کیفیت زندگی در این واحدها را افزایش دهیم.