ملت ایران: با پایان دادن به مناقشات بین المللی، می توان جلوی ضربه های اقتصادی را گرفت تا صدمه ها کمتر شود و مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.

با پایان دادن به مناقشات بین المللی، می توان جلوی ضربه های اقتصادی را گرفت تا صدمه ها کمتر شود و مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه با تاکید بر این‌که بهبود وضعیت معیشت مردم یک ماموریت اولویتی در دولت جدید است به اقتصادپرس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی تواند به این هدف برسد و دیگر ارکان دولت هم باید این موضوع را در اولویت اهداف خود قرار دهند.

مجید رضا حریری، مهمترین نکته در این رابطه را برنامه‌هایی دانست که معاونت برنامه‌ریزی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تهیه می‌کند، تا با اجرای این برنامه ها تمام شاخص های اقتصادی رشد کنند، در این راستا، رفع مشکلات در عرصه سیاست‌های بین‌المللی نیز به رشد شاخص های اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.

وی معتقد است: مجموعه فعالیت های یک کشور باید منتهی به تامین رفاه مردم شود.

حریری تصریح کرد: موضوعی که امروز دغدغه همه مردم است، مناقشات بین‌المللی است که این مناقشات باعثضربه زدن به پیکره اقتصاد کشور شده است.

وی بهبود وضعیت اقتصادی را منوط به رفع مشکلات بین‌المللی دانست و گفت: در این رابطه راه‌حل های مختلفی مطرح شده است؛ البته در جریان پایان دادن به این مناقشات، می توان جلوی ضربه ها را گرفت تا صدمه ها کمتر شود و مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.