براساس گزارش بانک مرکزی درآمد صادرات نفتی کشور در ۱۱ ماهه سال ۹۰ به ۱۱۱میلیارد دلار بالغ شد.

خبرآنلاین نوشت: براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کشور طی یازده ماهه سال ۹۰ رکورد بی سابقه ای در اقتصاد کشور به جا گذاشت و برای نخستین بار درآمدهای نفتی کشور از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و طی یازده ماه به رقمی بی سابقه ۱۱۱میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به این گزارش بانک مرکزی حجم درآمدهای حاصل از نفت خام، فرآورده نفتی، گازطبیعی، میعانات و مایعات گازی کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ به رقمی معادل ۵۵۹ میلیارد دلار بالغ شده است.

قابل ذکر است این افزایش درآمد در دوره ای اتفاق افتاد که شاهد کاهش تولید نفت خام ایران در اثر کاهش سرمایه گذاری در بخش پایین دستی نفت و البته بحثتحریم نفت صادراتی ایران بوده ایم.

براساس گزارش ارایه شده از وضعیت بودجه طی دوره یاد شده دولت بالغ بر۴۰ میلیارد دلار از این درآمدها را هزینه کرده است.

درآمد رویایی دولت احمدی نژاد