ملت ایران:به زودی امتیازهای نیکوکاران ملت، به وجه نقد تبدیل و در وجه بنیاد کودک ایران واریز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، وجوه مذکور صرف کمک به ۱۰۰ کودک نیازمند و مستعد ایرانی و پیشبرد امور تحصیلی آنان خواهد شد.
بر این اساس، دوره دوم طرح نیکوکاری ملت از تاریخ ۱۸ شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
این گزارش حاکی است، نخستین دوره طرح نیکوکاری ملت با همکاری بنیاد کودک ایران، از روز ۱۸ مردادماه ۱۳۹۲ شروع شد که این طرح در ۱۲ دوره یک ماهه ادامه خواهد یافت.
در این طرح، این امکان در اختیار اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت قرار می گیرد تا با اهدای امتیازات خود، در پذیرش کفالت کودکان دانش آموز ایرانی مشارکت کنند.
بر این اساس، امکان واگذاری ماهانه حداکثر ۴۰۰۰ امتیاز برای اعضای نیکوکار باشگاه فراهم شده و در پایان هر دوره معادل ریالی امتیازات واگذار شده از سوی بانک ملت در وجه بنیاد کودک واریز خواهد شد.
اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح به منوی - طرح نیکوکاری - سایت این باشگاه مراجعه کنند.