به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه نیازمند تجدید نظر در روش ها و رفتارهای نظام اداری هستیم با اشاره به حضور مردم در انتخابات اخیر گفت: پایبندی به خواست مردم در تغییرات، بقای نظام اسلامی ما را تضمین می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این تغییرات اجتماعی هستند که موجب تغییر در رویکرد مردم در انتخاب ها می شوند و درک این تغییرات که توسط صندوق های رای نمود پیدا می کنند و همچنین ظرفیت های نظام و مراقبت های مقام معظم رهبری هستند که اسلام و انقلاب را حفظ می کنند.

ربیعی تصریح کرد: جامعه از عدم امنیت روان، افراط و تفریط خسته شده بود و این جامعه نیازمند اعتدال بوده و هست. وی ادامه داد: راضی نگه داشتن مردم و رسیدگی به اقشار پایین دست جامعه یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی و مورد انتظار مقام معظم رهبری به شمار می رود اما فعالیت های توده ستایانه غیرکارشناسی راه به جایی نمی برد و همه امور باید با اندیشه و کار کارشناسی دقیق پیش برود.

وی وضع کنونی جامعه را در حالت " رکود تورمی " توصیف کرد و افزود: جامعه کنونی نیاز به پویایی بیشتری دارد و این پویایی توسط انسان های با تجربه و با کار و تلاش به وجود می آید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت را بزرگ، بخش خصوصی را نحیف و حوزه عمومی را کوچک دانست و گفت: در کشور ما دولت متولی توسعه است و به همین دلیل ما نیازمند تجدید نظر در روش ها و رفتارهای نظام اداری هستیم تا بتوانیم گام های توسعه را سریع تر پیش ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع انسانی را گوهر بی بدیل رشد و توسعه خواند وادامه داد: منابع انسانی در هر سازمانی باید آن سازمان را به حرکت در آورد. ربیعی یاد آور شد: در ارزش های دینی و تاریخی ما کار، نوعی شرف و ثواب محسوب می شد و این ارزش باید احیا شود چون روحیه و کار و فعالیت به جامعه پویایی می دهد و آسیب های اجتماعی را نیز کم می کند.

ربیعی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه ای است که با بخش بزرگی از مردم سر و کار دارد ازک ارگری که صبح با دل شوره سرکار می رود تا تولید کننده ای که نمی داند آینده تولیداتش چه خواهد شد.

وی روح و فرهنگ تعاون را از ابزارهای پیشبرد اهداف اجتماعی برشمرد و افزود: روح تعاون در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد که باید با همکاری همه جانبه این روح تعالی یابد. وزیر تعاون، کار و رفاه بر ساختن آینده ای قابل اعتماد تاکید کرد و در ادامه گفت: بخشی از این فرآیند آینده سازی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: ادغام صورت گرفته در این وزارتخانه منجر به هم افزایی نشده و بازنگری در ساختار تشکیلات به منظور واقعی کردن ادغام از اولین برنامه های این وزارتخانه در ۶ ماه اول دولت جدید به شمار می رود.

ربیعی اصل صداقت، مسئولیت و پایبندی به شایسته سالاری را از اصول مورد احترام برای خود به عنوان وزیر دانست و یادآور شد: زبان تلخ گزنده ای را که نقد درست و به جایی دارد بر زبان چرب تملق گو ترجیح می دهم.

وی از تشکیل ۴ گروه فکری متشکل از کارشناسان و متخصصان و اساتید دانشگاهی در بخش های اقتصادی، تعاون، رفاه و کارآفرینی و تولید خبر داد.