به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، محمود حجتی درباره طرح های دولت برای افزایش ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی اظهار کرد: طرح های به زراعی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و بالابردن راندمان و بهره وری از اهداف اصلی در بخش کشاورزی است که باید راه هایی را دنبال کنیم تا از امکانات و منابع آب و خاک موجود بهینه تر استفاده کنیم.

وی در ادامه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: با کمک کشاورزان و دست اندرکاران طی یک برنامه چند ساله ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی افزایش می یابد.