به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

موهاوی ۸ سیلندر

۲۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

کادنزا. فول کامل

۱۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

کادنزا ۲ ایربگ

۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۱۰ ایربگ

۲۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۲ ایربگ

۱۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

اسپورتیج جدید. فول ترین آپشن ۲.۰

۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

اسپورتیج جدید فول. ۱۰ ایربگ ۲.۴

۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

اپیروس. مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما. مشابه صفر ۲۰۱۰

۹۶,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۱۰ ایربگ

۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۲ ایربگ

۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو کوپه ۱.۶

۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول

۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۲.۰ فول

۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴

۱۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

پیکانتو

۶۹,۰۰۰, ۰۰۰

کارنز

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

۵۲۰ فول

۲۹۸,۰۰۰, ۰۰۰

۵۲۳ فول

۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۵۲۸ فول

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۰ فول

۲۹۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۰ نیمه فول

۲۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳۵ کروک

۳۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۸ فول

۳۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

۶۳۰ کوپه

۱,۰۴۰, ۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰ کروک

۱,۱۲۰, ۰۰۰,۰۰۰