به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: وزیر تعاون، کار و رفاه جتماعی مهمترین اولویت های دولت یازدهم درباره اشتغال و ایجاد رفاه در جامعه را تشریح کرد.

علی ربیعی پس از برگزاری جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین بحثما درباره ایجاد اشتغال ایجاد رفاه عمومی و رفاه اجتماعی است.

وی تصریح کرد: حل مسئله اشتغال نه تنها مسئله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بلکه مسئله دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه جتماعی افزود: امیدواریم درباره اشتغال و تامین رفاه در جامعه با توجه به بودجه بد کشور و وضعیت درآمدهای حاصل نشده بتوانیم وضعیت اشتغال را بهبود ببخشیم.

ربیعی درباره نحوه کمک این وزارتخانه و دولت به تعاونی ها خاطرنشان کرد: موضوع احیاء تعاونی ها از مسائل بعدی ما است و در این زمینه برنامه اصلی ما احیاء تعاونی های نیمه تعطیل است.