یارانه نقدی مردادماه خانوارها شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش فارس، یارانه نقدی مرحله سی ام مربوط به مرداد ۹۲ ساعت ۲۴ دیشب به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

مرداد ماه اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی خانوار در دولت یازدهم محسوب می شود.