به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، با پایان یافتن دولت ها ی نهم و دهم مروری بر آمار عملکرد این دولت ها در صنعت نفت ایران به منظور ثبت در تاریخ و ایجاد امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد دولت های قبل و بعد از این دولت بی فایده به نظر نمی رسد.

*سرمایه گذاری ۱۵۵ میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم در نفت

بر اساس این گزارش و بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان نفتی، مجموع سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در دولت های نهم و دهم ۹۷.۳ میلیارد دلار بوده است که ۳۲.۶۱ میلیارد دلار آن به دولت نهم و ۶۴.۷ میلیارد دلار آن به دولت دهم متعلق بوده است.

شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت نهم ۷.۴۳ و در دولت دهم ۷ میلیارد دلار در پروژه های مختلف پالایشی و بنزین سازی و احداثخطوط لوله سرمایه گذاری کرده است که مجموع این سرمایه گذاری ها به ۱۴-۴۳ میلیارد دلار می رسد.

در شرکت ملی گاز ایران نیز در مدت یاد شده ۲۴.۴۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است که ۱۳.۲۵ میلیارد دلار آن در دولت نهم و ۱۱.۲۴ میلیارد دلار در دولت دهم بوده است.

در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت نهم ۱۱.۸۶ و در دولت دهم ۷.۰۷ و در مجموع ۱۸.۹۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

بر این اساس در مجموع در طول دولت های نهم و دهم ۱۵۵.۵ میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری شده است که از این رقم ۶۵.۱۵ میلیارد دلار سهم دولت نهم و ۹۰ میلیارد دلار سهم دولت دهم بوده است.

*کاهش واردات و مصرف فرآورده های نفتی

متوسط مصرف بنزین کشور در سال ۸۳ قریب به ۶۰.۷ میلیون لیتر در روز بوده است که تا پایان سال ۱۳۷۸ به ۶۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافت اما این رقم تا ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون لیتر کاهش یافت.

با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ و طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ علیرغم افزایش تعداد خودروهای داخل کشور، میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶۳.۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. برآوردها حاکی از آن است که در صورت عدم اجرای این طرح ها میزان مصرف بنزین در سال ۹۱ به ۱۲۵ میلیون لیتر در روز بالغ می رسید.

بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۳ قریب به ۲۶ میلیون لیتر در روز فرآورده های اصلی نفتی وارد کشور می شد که که این رقم تا پایان سال ۱۳۸۷ به ۳۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافت اما در سال ۱۳۹۱ این رقم به ۳.۶ میلیون لیتر در روز کاهش یافت که نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت نهم کاهش ۲۲.۴ میلیون لیتری را نشان می دهد.

*افزایش ظرفیت ۴۱.۲ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی

بر این اساس ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی در سال ۸۳ قریب به ۱۸.۲ میلیون تن بوده است که این رقم در تا پایان سال ۱۳۸۷ یعنی پایان دولت نهم به ۴۴ میلیون تن در سال و تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به ۵۹.۴ میلیون تن رسید که افزایش ۴۱.۲ میلیون تنی نسبت به ابتدای دولت نهم را نشان می دهد.

همچنین تولید محصولات پتروشیمی که در سال ۱۳۸۳ قریب به ۱۵.۱ میلیون تن بود تا پایان سال ۱۳۸۷ به ۳۰ میلیون تن و تا پایان سال ۱۳۹۱ به ۴۱.۱ میلیون تن رسید که افزایش ۲۶ میلیون تنی را نسبت به ابتدای این دولت ها نشان می دهد.

در عین حال صادرات این محصولات در سال ۱۳۸۳ قریب به ۵.۲ میلیون تن بود که در سال ۱۳۸۷ به ۱۲.۳ میلیون تن و تا سال ۱۳۹۱ به ۱۵.۸ میلیون تن رسید که این رقم نیز افزایش ۱۰.۶ میلیون تنی را نشان می دهد.

همچنین در سال ۱۳۸۳ قریب به ۴.۸ میلیون تن محصول پتروشیمی در داخل کشور مصرف شد که این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۷.۶ و در سال ۱۳۹۱ به ۱۳.۳ میلیون تن رسید و افزایش ۸.۵ میلیون تنی را نسبت به ابتدای دولت نهم نشان می دهد.

*اکتشاف معادل ۳۸ میلیارد بشکه نفت و گاز

گزارش حاکی است، در دولت هشتم مجموع نفت وگاز قابل استحصال اکتشاف شده در کشور به ۹ میلیارد و ۷۱ میلیون بشکه معادل نفت خام رسید. در دولت نهم میزان اکتشافات جدید نفت وگاز قابل استحصال کشور به ۱۷ میلیارد و ۹۰۲ میلیون بشکه بالغ شد و در دولت دهم نیز ۲۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون بشکه معادل نفت و گاز در کشور مورد اکتشاف قرار گرفت که بر این اساس در مجموع معادل ۳۸ میلیارد بشکه نفت خام در دولت های نهم و دهم کشف شده است.

بر این اساس کل ذخیره قابل استحصال هیدروکربور مایع کشور که در سال ۱۳۸۳ قریب به ۱۳۷.۵ میلیارد بشکه بود، تا پایان سال ۱۳۸۷ به ۱۳۷.۰۱ میلیارد بشکه و تا پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۵۷.۳ میلیارد بشکه رسید.

در همین حال ذخیره ثیت شده قابل استحصال گاز طبیعی کشور نیز از ۲۶.۷۴ تریلیون متر مکعب در سال ۱۳۸۳ به ۲۹ تریلیون متر مکعب در سال ۸۷ و ۳۳.۸ تریلیون متر مکعب در سال ۹۱ رسید.

*افزایش ۱۶۰ میلیون مترمکعبی برداشت از پارس جنوبی

متوسط تولید گاز غنی کشور نیز از ۴۰۷.۴ میلیون متر مکعب در روز در سال ۸۳ به ۵۵۱.۹ میلیون متر مکعب در سال ۸۷ و ۷۰۱ میلیون متر مکعب در زمان حاضر رسید.

همچنین تولید گاز غنی از فازهای پارس جنوبی نیز از ۸۱.۳ میلیون متر مکعب در روز سال ۸۳ به ۱۴۴.۳ میلیون متر مکعب در روز در سال ۸۷ و و ۲۴۱ میلیون متر مکعب در روز در سال ۹۲ رسید که افزایش ۱۶۰ میلیون متر مکعبی برداشت از این میدان مشترک را نشان می دهد.

در عین حال متوسط تولید میعانات با ارزش گازی کشور از ۱۷۶.۱ هزار بشکه در روز در سال ۸۳ به ۲۸۸.۷ هزار بشکه در روز در سال ۸۷ و ۴۷۲ هزار بشکه در روز در زمان فعلی رسید.

*افزایش دو برابری شهر ها و ۷ برابری روستاهای برخوردار از گاز

بر اساس این گزارش مجموع جایگاه های CNG احداثشده در کشور در سال ۸۳ حدود ۶۴ باب بوده است که در سال ۸۷ این تعداد به ۷۵۵ باب و در سال ۹۲ به ۲۰۱۳ باب رسید که افزایش ۱۹۴۹ بابی را نسبت به ابتدای دولت نهم نشان می دهد.

بر این اساس در سال ۸۳ مجموع روستاهای گازرسانی شده ۲۰۱۶ روستا بوده است که در سال ۸۷ به ۷۳۵۹ و در سال ۹۲ به ۱۴ هزار و ۵۴۸ روستا رسید. این عدد افزایش ۱۲ هزا رو ۵۳۲ روستای گزارسانی شده را نسبت به ابتدای دولت نهم نشان می دهد.

در عین حال در سال ۸۳ در مجموع ۵۱۰ شهر کشور از نعمت گاز طبیعی بهره برده اند که این رقم در سال ۸۷ به ۷۶۶ و در سال ۹۲ به ۹۷۰ شهر رسید که افزایش ۴۶۰ شهر گازرسانی شده را نشان می دهد.