به گزارش ملت ایران، این در حالی است در این حجم معاملات، مبادله عمده ۳۹ میلیون سهم بانک خاورمیانه، ۳۴میلیون سهم پتروشیمی ممسنی و ۱۶.۱میلیون سهم بیمه آرمان تاثییر به سزایی داشتند.
از سوی دیگر، در بازار ابزار های نوین مالی هم بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش ۵۰هزارو ۹۰برگه مشارکت مجد تعلق گرفت. پس از آن معامله ۲۹هزارو ۸۴۰ برگه اجاره مپنا و ۲۴هزارو ۶۵۰برگه اجاره امید در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن با نوسان قیمت روبرو بود به طوریکه قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن تیر ۹۰ با بیشترین رشد به ۴۰۰هزارو ۵۸۲ریال و هر برگه اوراق تسهیلات مسکن با بیشترین کاهش به نرخ ۳۷۷هزارو ۷۷۴ریال رسید.

**سرانجام بلوک نیروگاه دز فروخته شد
سازمان خصوصی سازی ۴۹درصد از سهام معادل ۴۹۰ سهم شرکت تولید و بهره برداری سد نیروگاه دز، به قیمت پایه هر سهم ۳۲میلیون و ۱۶۳هزارو ۵ریال دوشنبه ۷مرداد در بازار سوم عرضه کرد که در نتیجه رقابت ۱۰ روزه خریداران، قیمت هر سهم این بلوک ۸۶میلیون ریال به فروش رفت.
بلوک ۴۹ درصدی شرکت تولید و بهره برداری سد نیروگاه دز با شرایط ۴۰درصد نقد و مابقی اقساط۲ساله با نرخ ۱۵درصد در بازار سوم فروخته شد.