ملت ایران:نخستین یارانه دولت حسن روحانی که طبق اعلام فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها منابع آن در دولت احمدی نژاد تأمین شده قرار است ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
گفتنی است تا پایان دولت دهم ۲۹ مرحله یارانه نقدی توسط محمود احمدی نژاد تأمین شد و یارانه مرحله سی ام طبق اعلام هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم واریز می شود.