به گزارشسایت ملت ایراندر روز معاملاتی دوشنبه در بازارهای آسیا یورو در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن با افزایش مواجه شده است که این افزایش در پی اخبار نسبتاً مثبت از جانب کشور یونان صورت گرفته است که باعثترغیب سرمایه گذاران برای بازخرید ارز رایج اروپا شده است که در حجم زیادی به فروش رسیده بود.

طبق نظر سنجی که در طی تعطیلات پایان هفته در یونان صورت گرفت تعداد احزابی که از اجرای اقدامات ریاضتی در این کشور طرفداری می کنند تقریباً برابر با تعداد احزاب مخالف این اقدامات می باشد. تا همین اواخر اکثر احزاب مخالف اجرای اقدامات ریاضتی در یونان بودند.

معامله گران می گویند که ریسک خروج کشوریوناناز منطقه پولی یورو حداقل فعلاً کاهش یافته است.

یوجی سایتو، مدیر بخش مبادلات ارزهای خارجی در بانک کردیت اگریکول مستقر در توکیو، می گوید که این موضوع قطعی است که ما نمی خواهیم به خرید یورو بپردازیم، اما وادار شده ایم موقعیت های خرید و فروش خود را تعدیل نماییم بدلیل آنکه یورو در حجم زیادی به فروش رسیده است.

طبق اعلام شرکت ای. بی. اس آمریکا از طریق سی. کیو. جی. یورو در برابر دلار آمریکا در مقایسه با سطح ۱/۲۶۹۸ دلار در اواخر روز معاملاتی جمعه در نیویورک، در روز جاری در ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ به سطح ۱/۲۷۹۳ دلار رسیده است. ارز رایج اروپا در برابر ین ژاپن نیز در مقایسه با سطح ۱۰۰/۷۷ ین به سطح ۱۰۱/۳۰ ین رسیده است.

سایتو اضافه می کند در صورتیکه نتیجه حاصل از نشست برنامه ریزی شده سران اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه نشان دهنده کمک مالی بیشتر به آتن باشد، ممکن است یورو عواید خود را در برابر دلار آمریکا بر روی نمودار فنی تا سطح ۱/۲۹۵۰ دلار افزایش دهد.

هیروتسوگو اینو، رئیس بخش فروش در بازار ارز بانک یو. بی. اس مستقر در توکیو، می گوید که همچنین سرمایه گذاران به نتیجه نشست راهبردی بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه توجه خواهند نمود. تعداد زیادی از معامله گران بر این باور هستند که بانک مرکزی ژاپن اقدامات جدیدی را برای تسهیل پولی اجرا نخواهد نمود، اما بعضی از معامله گران یک اقدام غافگیر کننده را پیش بینی می کنند.

وی می افزاید در صورتیکهبانک مرکزی ژاپناقدامات جدیدی را برای تسهیل پولی اجرا نکند، احتمالاً با توجه به نا امیدی بعضی از معامله گران ارزش ین ژاپن تا حدودی افزایش خواهد یافت.

دلار آمریکا در برابر ین ژاپندر مقایسه با سطح ۷۹/۳۷ ین، در روز جاری در ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ به سطح ۷۹/۲۰ رسیده است. معامله گران می گویند که خرید ین ژاپن توسط بعضی از شرکت های ژاپنی باعثمهار این جفت ارزی در طی جلسات معاملاتی روز جاری در بازارهای آسیا شده است.