ملت ایران: هدایت اصغری در گفت وگو باایسنا اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم ذرت به ۱۳۵۰ و هر کیلوگرم سویا به ۱۸۵۰ تومان رسیده است که اگر این روند ادامه یابد مرغداران مجبور می شوند در هفته های آینده ۳۰ تا ۴۰ درصد گله های مولد خود را حذف کنند.

وی افزود: حذف گله های مولد سبب تکرار مشکلات گذشته در بازار تخم مرغ می شود و قیمت این محصول را افزایش می دهد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۲۹۵۰ تومان و شانه ای ۵۹۰۰ تومان است که در بازار حدود ۸۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

اصغری از بلاتکلیف ماندن و ترخیص نشدن نهاده های تولید از گمرک انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر همه تصدی گری ها و مسئولیت ها از سوی دولت دهم رها شده است و این بازار بلاتکلیف سبب می شود که در آینده صادرات تخم مرغ کاملا متوقف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر صادرات تخم مرغ انجام می شود و از ابتدای امسال تاکنون برای صادرات ۲۰ هزار تن تخم مرغ مجوز صادر شده که با احتساب مجوزهای سال گذشته در چهار ماه امسال حدود ۴۰ هزار تن تخم مرغ به کشورهای متقاضی صادر شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار نسبت به تاثیر نوسانات بازار تخم مرغ بر کاهش یا توقف صادرات آن تاکید کرد: دولت آینده هر چه سریع تر به بازار مرغ و تخم مرغ توجه کند تا وقایع تلخ و نوسانات شدید قیمت این فرآورده های پروتئینی که در سال های گذشته رخ داده بود در سال جاری تکرار نشود.