رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه سهمیه نیمه یارانه‌ای بنزین خودروهای عمومی و شخصی امشب به کارتهای سوخت واریز می‌شود، اعلام کرد: خرداد ماه امسال تغییری در قیمت بنزین به وجود نیامده است.

محمد رویانیان با بیان اینکه برای خرداد ماه سالجاری هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروهای عمومی، خدماتی و شخصی به وجود نیامده است، گفت: تا ساعت ۲۴ امشب ۳۱ اردیبهشت ماه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان به کارت هوشمند سوخت خودروها واریز می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین سهمیه ماهانه بنزین موتورسیکلتها را ۲۵ لیتر اعلام کرد و افزود: هر گونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام می شود.

این عضو کابینه دولت دهم درباره ابطال کارت‌های هوشمند سوخت موقت خودروها بیان کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مخالف ابطال کارت‌های سوخت موقت است.

به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هنوز هیچ تصمیمی در خصوص ابطال کارت‌های سوخت موقت اتخاذ نشده است.

خردادماه سالجاری برای خودروهای شخصی ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد(۷۰۰ تومانی) پیش بینی شده است.

در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره شده در کارت ها تعیین نشده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

همچنین در خرداد ماه سالجاری تغییری در سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین به وجود نیامده است و نحوه اختصاص سهمیه گازوئیل این خودروها همچون ماه‌های گذشته انجام می‌شود.

منبع: مهر