مدیر سامانه هوشمند سوخت از لغو عرضه گاز سی. ان. جی و فرآورده‌های نفتی برای مصارف غیر حمل و نقل با کارت سوخت خبر داد.

محسن روحانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اختلاف زیاد قیمتی گاز سی. ان. جی و بنزین قبل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها یکی از اولویت‌های سامانه هوشمند سوخت عرضه گاز سی. ان. جی با کارت بود. اما با اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اولویت صدور کارت سوخت سی. ان. جی از بین رفت.

روحانی با اشاره به سیاست‌های قیمتی بنزین و سی. ان. جی و کاهش فاصله قیمتی آنها، عرضه سی. ان. جی با کارت سوخت را منتفی دانست.

او در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که عرضه سی. ان. جی با کارت سوخت موجب خارج شدن خودروهایی که به صورت غیر مجاز دوگانه سوز شده‌اند از چرخه سوخت‌گیری می‌شود، یادآور شد: توسعه سامانه هوشمند سوخت به عرضه سی. ان. جی با این هدف درست نیست؛ چرا که در حال حاضر جایگاه‌داران عرضه بنزین دارای کارت‌های سوخت هستند تا بتوانند به افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت سوخت هستند خدمت‌رسانی کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: اگر قرار باشد سی. ان. جی هم با کارت سوخت عرضه شود، باید یک کارت هم در اختیار جایگاه‌دار قرار گیرد که با وجود کارت جایگاه‌داران باز هم خودروهای دوگانه‌سوز غیر مجاز هم می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند که در این حالت فقط هزینه‌ای مضاعف به کشور تحمیل می‌شود.

** کارت سوخت غیر حمل و نقل هم منتفی شد

روحانی در مورد کارت سوخت غیر حمل و نقل نیز توضیح داد: چندی پیش پروژه تحقیقاتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای بررسی امکان صدور دریافت سوخت برای مصارف غیر حمل و نقل با کارت انجام شد که نتایج حاصل از این پروژه‌ با توجه به سختی و پیچیدگی صدور این کارت از دستور کار شرکت ملی پخش خارج شد.

او دلیل این کار را این گونه شرح داد که اکثر استفاده‌کنندگان کارت سوخت غیر حمل و نقل را خانوارهای روستایی تشکیل می‌دهند. باتوجه به این که بیشتر خانه‌ها در روستاهای کشور کد پستی ندارند و حتی برخی از این خانه فاقد سند مالکیت است بنابراین شناسایی نهاد خانواده در روستا بسیار مشکل است. از سوی دیگر بیشتر تراکتورها و ماشین آلات کشاورزی فاقد پلاک هستند.

به گفته روحانی به دلیل مشکلات پیش رو کارت سوخت غیر حمل و نقل نیز از برنامه کاری شرکت ملی پخش حذف شد.