ضرورت بهترین راهکار دولت برای کاستن از فشار تورم بر مردم، بهره‌گیری از تجربه دانشگاهیان در قالب یک تیم اقتصادی ماهر برای بررسی تحریم‌های قدرت‌های استکباری و مشکلات ناشی از آن در جامعه و اتخاذ تصمیمی مناسب برای مقابله با آنها است.

بهمن مراد‌نیا ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تابناک خاطرنشان کرد: دولت باید مسائل را صادقانه با مردم در میان بگذارد چراکه در مقطع کنونی تورم، گرانی و بیکاری بیش از گذشته مردم را در فشار و تنگنا قرار داده است و طبقات مختلف جامعه به‌خصوص قشر کم درآمد و ضعیف با مشکلات زیادی مواجه هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردم حتی در این شرایط باز هم مقاوم و استوار ایستاده‌اند و از کیان اسلام و میهن دفاع می‌کنند، خاطر نشان کرد: مردم حاضرند برای اصلاح ساختار اقتصادی و رهایی از گرانی و بیکاری اگر راهکار کارشناسان صاحبنظر و نخبگان دلسوز حتی ریاضت اقتصادی باشد، آن را با تمام وجود تحمل کنند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این تحمل از سوی مردم به شرط آن است که عدالت بر قرار باشد و به دور از هرگونه تبعیض فشار اقتصادی ناشی از این ریاضت برای مسئول و غیر‌مسئول جامعه یکی باشد.

مرادنیا با تاکید بر اینکه باید بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی، گفت: مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی سرعت عمل و شدت بیشتری اعمال کند. در همین رابطه از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست دارم در برخورد با مفاسد اقتصادی سرعت عمل و شدت بیشتری اعمال کند تا امکان هرگونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال بر خائنین مردم مسدود شود. چرا که از این طریق هم اعتماد مردم افزایش می‌یابد و هم امنیت روانی بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌گردد.