سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه ها، دارندگان بنزین یارانه ای ۱۰۰تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.

مجید شهیدی در گفتگو با مهر با اشاره به هماهنگی انجام شده بین ستاد هدفمندی یارانه ها و وزارت نفت، گفت: بر اساس این توافق از تمامی دارندگان سهمیه بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومانی درخواست می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصرف سهمیه باقیمانده ۱۰۰ تومانی در کارت های هوشمند سوخت اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه این تصمیم به دنبال توافق وزارت نفت و ستاد هدفمند کردن یارانه ها اجرایی می شود، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، اصلاح و ساماندهی الگوی مصرف و اجرای تعهدات دولت در این بخش است.

به گفته وی، بر این اساس بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه های سوخت عرضه می شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.

وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نیز پوستر اطلاع رسانی تصمیم جدید دولت به منظور نصب در تمامی جایگاه های عرضه سوخت در مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال خواهد شد.

منبع: تابناک