به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت روز خودروهای چینی در بازار تهران به شرح زیر است؛

خودرو

مدل

قیمت(تومان)

ام وی ام

سه سیلندر

۱۸.۷۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

چهارسیلندر

۱۹.۸۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

چهار سیلندر - اتوماتیک

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

۳۱۵ هاچ بک

۳۸.۶۰۰. ۰۰۰

ام ویام

۵۳۰ سدان

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

گریت وال ویلیکسC۳۰

پنج دنده

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

گریت وال ویلیکسC۳۰

اتوماتCVT

۶۰.۰۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

X۳۳

۶۱.۸۰۰. ۰۰۰