به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار به شرح زیر است.

قیمت بازار(تومان)

نام خودرو

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop)وانت باردو. سپر جدید

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

(cop)وانت باردو. یورو۴.سپر جدید

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

(cop)وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰

SEسمند

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

دوگانه سوزLXسمند

۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰

LXسمند

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

MUXسمند سورن

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف۷ELXسمند سورن

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکسEF۷سمند

۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

مالتی پلکسEF۷سمند

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

دوگانه سوزEF۷سمند

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX ۴۰۵پژو

۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۵GLX /دوگانه سوز

۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۰۵SLX / TU۵پژو

۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰

با استاندارد یورو۲SLXپژو

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU۵پژو پارس

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ELXپژو پارس

۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰

آپشن جدیدELXپژو پارس

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

TU۵پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲پژو۲۰۶.تیپ

۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۵پژو۲۰۶.تیپ

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶پژو۲۰۶.تیپ

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

V۲۰پژو۲۰۶صندوقدار / تیپ

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار / تیپ

۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار / تیپ

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار / تیپ

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو۲۰۷اتوماتیک

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو۲۰۷دنده ای

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶رانا

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۷٫۵۰۰٫۰۰۰

با دو ایربگتندر اتوماتیک

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو۴۰۷فول آپشن

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس۵

۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس۵

۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس۸

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس۸

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

EXپراید۱۳۲

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

LEپراید۱۳۲

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

SXپراید۱۳۲

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

SLپراید۱۳۲

۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید۱۳۲

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

EXپراید۱۴۱

۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰

SEپراید۱۱۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EXپراید۱۱۱

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

LEپراید۱۱۱

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

SXپراید۱۱۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

SLپراید۱۱۱

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

SLپراید۱۳۱

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید۱۳۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

SXپراید۱۳۱

۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰

LEپراید۱۳۱

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوزLEپراید۱۳۱

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

EXپراید۱۳۱

۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰

پایه گازسوزEXپراید۱۳۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

EXتیبا

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

SXتیبا یورو۴

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

ریو / آپشن دار

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان. ای بی اس. تاخوگراف

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز / تاخوگراف

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس. کولر

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا. مشابه صفر.۸۹

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین. اتاق جدید

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱جدید

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو۲۰۱۲

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGHنیسان تینا / فول

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID /نیسان تینا

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGHنیسان قشقایی

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان۲۰۰۰اتومات / نیمه فول

۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان۲۰۰۰ /آپشن جدید

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان۱۶۰۰ /فول

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان۱۶۰۰ /نیمه فول

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر۹۰.دوگانه سوز

۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰

تندر۹۰.بنزینی / با آپشن

۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰

تندر۹۰.بنزینی / یورو۴

۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰

تندر۹۰.بنزینی / تک ایربگ

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر۹۰.یورو۴

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان۵۲۰آی

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان۶۲۰

۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت۶۲۰

۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک

۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰

X۶۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لوبو

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ /تیپ۱صندوق دار

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ /تیپ۲صندوق دار

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ /تیپ۳صندوق دار

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ /تیپ۳هاچ بک

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ /صندوقدار. تیپ۴ /آپشن جدید

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰سی سی

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳قدیم تیپ۳٫مشابه صفر.۸۹

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۲فول

۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا۲کابین

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا۲کابین دوگانه سوز

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابینتک دیفرانسیل

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابیندو دیفرانسیل

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهار سیلندر

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهارسیلندر اتوماتیک

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار/ MVM ۵۳۰

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۶۰۰. ۰۰۰

هاچ بک/ MVM ۳۱۵

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

صندوقدار/ MVM ۳۱۵

۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰

X۳۳ _تیگو

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE –ولیکس سی۳۰٫دنده معمولی

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE –ولیکس سی۳۰٫اتوماتیک

۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

جنتو. دنده معمولی۲۰۰۹

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو. دنده اتوماتیک۲۰۰۹

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک۲۰۰۸

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی۲۰۰۸

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی