به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، لیست قیمت لپ تاپ به شرح زیر است.

نام قیمت(تومان)
Samsung N۱۰۰S - E۰۱ ۹۳۰,۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۲ ۹۶۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۱,۰۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۴۹۰ - A ۱,۰۲۵, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۷۰ - A ۱,۰۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - C ۱,۰۴۹, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - E ۱,۰۶۹, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۰۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۵e - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰AAE ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۱۴۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۱۴۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱U ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۲۴۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - G ۱,۲۴۹, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۲۵۰, ۰۰۰
Asus X۵۴C - A ۱,۲۹۹, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۳۱۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۳۳۰, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۶ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HP - Compaq Presario CQ۵۷-۴۰۲SE ۱,۴۲۰, ۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۴۵۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۴۹۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook S۷۶۱ - A ۱,۵۴۹, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۱,۵۹۹, ۰۰۰
Asus X۵۴HR - A ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۶۲۵, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - C ۱,۶۴۹, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۱۱۰ - A ۱,۶۶۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴HR ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۱,۷۰۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - D ۱,۷۴۹, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۷۵۵, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۷۷۰, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۷۷۵, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰U۲A - A۰۳ ۱,۷۹۹, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۱,۸۸۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۳۰s - J ۱,۹۱۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۴ ۱,۹۲۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۵۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۱,۹۶۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۹۹۹, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۲,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - B ۲,۰۹۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - B ۲,۰۹۹, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۲۰ex ۲,۱۳۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۴۷۱G - ۳۳۲۱۴G۵۰MABB ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۱۹۹, ۰۰۰
Asus K۴۵VD - A ۲,۲۲۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۲CXB ۲,۲۵۰, ۰۰۰
ASUS VivoBook S۳۰۰CA - A ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲۶CX ۲,۳۹۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VM ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱MFX ۲,۵۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۲,۵۵۰, ۰۰۰
MSI CX۶۱ i۵ - A ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱KFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱RFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۲,۷۸۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴A۱۵FD ۲,۷۹۹, ۰۰۰
Samsung ۵۳۰U۴B - S۰۱ ۲,۸۱۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱۶FX ۲,۸۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Toshiba Satellite L۸۵۰ - A۷۰۰ ۲,۹۳۵, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۶CX ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۵۵۰CM ۳,۰۷۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۷-۷۰۰۰ ۳,۳۰۰, ۰۰۰
Dell XPS L۵۰۲ - A ۳,۴۳۰, ۰۰۰
Lenovo ThinkPad T۴۳۰ - A ۳,۴۶۵, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۲۳ ۳,۴۹۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۶-۷۲۵۰ ۳,۶۰۰, ۰۰۰
Asus N۵۶VM - A ۳,۶۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio F۲۳B۹E ۳,۶۵۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۱۳ ۳,۸۶۰, ۰۰۰