یک شهروند ایتالیایی درگفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم با بیان اینکه این رقم در مقایسه با ماه فوریه حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: در ایتالیا دیگر کسی نمی تواند کار پیدا کند.

وی افزود: شمار بیکاران روز به روز افزایش پیدا می کند و گرانی و هزینه های سنگین زندگی هم مردم را به ستوه آورده است.بحران بیکاری در ایتالیا تشدید شد

مشکلات مالی و اقتصادی و در پی آن تعطیل شدن ده ها هزار شرکت و کارخانه در ایتالیا همچنین موجب خودکشی شمار زیادی از کارفرمایان و بیکاران شده است. این درحالیست که دولت ایتالیا قصد دارد در این شرایط بحران اقتصادی۱۳۱ شکاری اف ۳۵ از ایالات متحده امریکا خریداری کند.

یک شهروند دیگر ایتالیایی با تاکید بر اینکه دولت مونتی، دولت بانکداران و سرمایه داران استف گفت: مونتی با اجرای تدابیر سخت گیرانه اقتصادی موجب بیکاری میلیون ها نفر شده و نرخ بیکاری در ایتالیا هم به نه و سه دهم درصد رسیده است.

براساس تازه ترین گزارش موسسه ملی آمار ایتالیا(ایستات)، شمار بیکاران در ایتالیا به ۵ میلیون نفر رسیده است که ۳ میلیون نفر انها را نیروی انسانی غیر فعال تشکیل می دهد. بر پایه این گزارش اکثر این افراد به علت نا امید شدن در یافتن کار، از جستجو اشتغال دست برداشته اند.

در پی تشدید تدابیر ریاضتی دولت ایتالیا، گسترش بیکاری و وخیم شدن وضع معیشتی مردم، شهرهای بزرگ این کشور هر روز شاهد اعتصاب و تظاهرات گسترده مردمی است.
هم اکنون در ایتالیا از هر سه جوان یک جوان بیکار است.