به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین: ۱۰ کشوری که مردم در آنها درآمد بالایی دارند.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک جهانی،نروژکشوری است که تولید ناخالص داخلی آن به نسبت جمعیت در میان همۀ کشورها، در بالاترین میزان خود قرار دارد. پس از نروژ، قطر و کویت قرار دارند. ایالات متحدۀ آمریکا با اختلاف بالایی در رتبۀ دهم قرار دارد. در گزارش تصویری حاضر با ۱۰ کشور آشنا می شوید که جمعیت ثروتمندی دارند.
نروژ به لطف منابع نفتی، در مکان اول رتبه بندی تولید ناخالص داخلی به نسبت جمعیت قرار دارند؛ ۹۹.۵۵۸ دلار(۲۰۱۲). نروژ ۵.۰۱۸. ۸۶۹ نفر جمعیت دارد.

تولید ناخالص داخلیقطربه نسبت جمعیت ۹۰.۵۲۴ دلار(۲۰۱۱) است. قطر ۲.۰۵۰. ۵۱۴ نفر جمعیت دارد.

تولید ناخالص داخلیسوئیسبه نسبت جمعیت ۷۹.۰۵۲ دلار است(۲۰۱۲) سوئیس ۷.۹۹۷. ۱۵۲ جمعیت دارد.

استرالیابرخلاف وسعت زیاد، جمعیت کم اما منابع طبیعی زیادی دارد(۲۲.۶۸۳. ۶۰۰ نفر) تولید ناخالص داخلی استرالیا به نسبت جمعیت ۶۷.۰۳۶ دلار است(۲۰۱۲)

کویت،کشوری که ۱۰% از منابع طبیعی نفت جهان را در اختیار دارد؛ با ۳.۲۵۰. ۴۹۶ جمعیت تولید ناخالص داخلی معادل ۵۶.۵۱۴ دلار دارد.(۲۰۱۱)

دانمارکبا ۵.۵۹۰. ۴۷۸ جمعیت در میان اولین کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا قرار دارد، تولید ناخالص داخلی دانمارک به نسبت جمعیت ۵۶.۲۱۰ دلار است.

تولید ناخالص داخلیسوئدبه نسبت جمعیت ۵۵.۲۴۵ دلار است. سوئد ۹.۵۱۶. ۶۱۷ نفر جمعیت دارد.

شاید کمی عجیب باشد اما وضعیت کانادایی ها بهتر از همسایۀ آمریکایی آنهاست.کانادابا ۳۴.۸۸۰. ۴۹۱ نفر جمعیت تولید ناخالص داخلی برابر با ۵۲.۲۱۹ دلار به نسبت جمعیت دارد.(۲۰۱۲)

سنگاپور، شهر - دولت کوچک آسیای شرقی که به سرزمین رازهای مالیاتی شهرت دارد با ۵.۳۱۲. ۴۰۰ نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی معادل ۵۱.۷۰۹ دلار دارد.
ایالات متحده آمریکابا ۳۱۳.۹۱۴. ۰۴۰ نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۹.۹۶۵ دلار به ازای جمعیت دارد و در رتبۀ آخر است