ملت ایران: ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص گلایه انبوه سازان نسبت به قیمتهای کنونی مسکن مهر، اظهار داشت: با افزایش یکباره قیمتهای مصالح ساختمانی در سال گذشته پیمانکاران درخواست افزایش قیمت دادند که وزارت راه و شهرسازی با آن موافقت کرد.

وی افزود: اما رقمی که افزایش پیدا کرد به اندازه بالارفتن نرخ در بازار مصالح ساختمانی نبود، بنابراین پیمانکاران دوباره به به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتند تا قیمتها افزایش پیدا کند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس هم به دنبال تقاضای پیمانکاران بوده است، بیان کرد: فرمول قبلی برای افزایش قیمت مناسب نیست و وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی این فرمول است تا قیمتها متناسب با بازار مصالح ساختمانی تعیین شود.

رهبر در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر پیمانکاران واحدها را تحویل نمی دهند، گفت: پیمانکاران در حال تکمیل ساختمانها هستند، زیرا با توجه به تورم، توقف کار صرفه اقتصادی ندارد و زیان بیشتری را به آنها وارد می کند.

وی با بیان اینکه اگر منابع مالی به موقع به پیمانکاران داده شود مشکلی بابت ساخت واحدها بوجود نمی آید، بیان کرد: تمامی واحدهایی که تاکنون تحویل داده نشده است شامل افزایش قیمت می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص عدم تحویل واحدها در شهر پرند، بیان کرد: تحویل نشدن واحدها در پرند به دلیل تغییر در سیستم ساماندهی شرکت عمران است که در حال بررسی مجدد و جابه جایی متقاضیان هستند و ربطی به پیمانکاران ندارد.