به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران با گذشت حدود دو هفته از آغاز تحریم های بین المللی بر علیه صنعت خودروسازی ایران، به نظر می رسد بر خلاف نظر کارشناسان که معتقد بودند آثار این تحریم ها طی دو الی سه ماه آینده بروز خواهد کرد، این بار نیز همچون تحریم های قبلی، عواقب تحریم های بین المللی به سرعت خود را نشان داده و نخستین پس لرزه های این تحریم ها در قیمت خودروهای تولید داخل به وقوع پیوسته است.

طی هفته گذشته قیمت خودروهای تولید داخل در بازار با افزایش نسبی مواجه شد و به نظر می رسد این روند با ادامه وضعیت فعلی شتاب گیرد به ویژه نوع تحریم های جدید بر ضد صنعت خودرو به گونه ای است که به صورت همزمان علاوه بر خودروسازی چندین صنعت وابسته به آن نظیر آلومینیوم و ورق های فولادی را نیز شامل شده و از آن جایی که امکانات و ظرفیت های داخلی جوابگوی نیاز تولیدکنندگان خودرو در داخل نیست، این تحریم ها به صورت چند وجهی عمل کرده و صنایع خودروسازی کشور را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

عدم امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در روزهای اخیر، موجب شده خودروسازان برای جبران کمبودهای خود، منابع تامین کننده جدیدی با قیمت های ارزی سرسام آور یافته تا از این طریق فرآورده های مورد نیاز خود را تهیه نمایند و پیامد این رخداد که افزایش هزینه های تولید و کاهش تیراژ بوده موجب رشد نسبی قیمت ها در بازار شده است.

در جدول ذیل افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل در بازار به خوبی مشخص شده، هر چند این افزایش قیمت ها ممکن است در نگاه اول زیاد نباشد اما می توان آن را زنگ خطری برای آینده بازار خودرو در چند ماه آینده به شمار آورد.

به نظر می رسد ادامه وضعیت فعلی افزایش زیادی در حوزه قیمت ها ایجاد خواهد کرد، به ویژه این که هنوز تنها دو هفته از آغاز تحریم بر علیه صنعت خودروسازی ایران گذشته و تبعات منفی آن هنوز به صورت کامل فرصت بروز نیافته است.