به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، رضا گیاهی گفت: در ترسالی ها و سال های با بارندگی مناسب حدود ۷۲ درصد از آب تهران از سدها و ۲۸ درصد باقیمانده از ۴۸۰ حلقه چاه موجود در این شهر، تامین می شود.

مجری طرح های مهم آبفای استان تهران با بیان اینکه حوزه طرح های مهم آبفا برای گذر از موانع بوروکراتیک ایجاد شده است اظهار داشت: طرح ماملو و طرح جامع آبرسانی به تهران از جمله طرح های ویژه این حوزه هستند.

وی افزود: سد ماملو با ظرفیت حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره از سوی شرکت آب منطقه ای در شرق تهران ساخته شد. بنا داریم با اجرای حدود ۸۷ کیلومتر لوله از پاکدشت تا تهرانسر این آب را به غربی ترین نقطه تهران منتقل کنیم و به این ترتیب همه چاه هایی را که در جنوب خط انتقال وجود دارد از مدار بهره برداری خارج و به عنوان یک امر پدافندی نگهداری کنیم که در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گیرند.

این مقام مسئول در آبفای استان تهران ادامه داد: در واقع با انتقال آب سد ماملو و حذف چاه هایی که از مطلوبیت کمتری برخوردارند جنوب تهران هم مثل شمال تهران از آب مطلوب برخوردار خواهد شد.

گیاهی با بیان اینکه مطلوبیت و مجاز بودن دو مقوله در بحثآلودگی آب است گفت: آب تهران حتی در نقاط جنوبی در محدوه مجاز قرار دارد. ممکن است در محدوده هایی از تهران مطلوبیت آب بسیار بالاتر باشد، اما هیچ نقطه ای وجود ندارد که ما از محدوده مجاز تخطی کرده باشیم.

وی در خصوص نحوه عملیات اجرایی طرح ماملو گفت: از سد ماملو دو خط ۱۶۰۰ میلیمتری به تصفیه خانه هفتم که در حال ساخت است رساندیم که تا اواخر پاییز وارد مدار بهره برداری خواهد شد. همچنین از تصفیه خانه هفتم نیز یک خط ۱۸۰۰ میلیمتری، آب را در امتداد بزرگراه امام رضا به مخازن ۹۰ هزار مترمکعبی تهران می رساند و سپس وارد بزرگراه دولت آباد خواهد شد.

این مقام مسئول در آبفای استان تهران بیان داشت: در حال حاضر برای رسیدن به تهرانپارس حدود ۲۰ کیلومتر مسیر در پیش داریم که در این مسیر از کنار بزرگراه آزادگان می گذریم. وی در خصوص طرح جامع تهران گفت: این طرح که به نام حضرت قمر بنی هاشم مزین شده کل تهران را به صورت یک حلقه بسیار بزرگ دور خواهد زد. لوله گذاری هایی با قطر ۲۴۰۰ میلیمتر، کل تهران و تصفیه خانه های ۵ گانه و نیز تصفیه خانه های ۶ و ۷ را به هم متصل می کند.

گفتنی است، این طرح از اعتبارات دولتی و اعتبارات جاری آبفای استان تهران استفاده می کند و از این طریق، عدالت کمی و کیفی آب را در کل تهران برقرار خواهد شد.