ملت ایران: رئیس اداره روابط عمومی و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی مازندران، قیمت انواع برنج تولیدی استان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهدی خلیلی قیمت عمده فروشی انواع برنج تولیدی استان به تفکیک ارقام محلی و پرمحصول در هفته منتهی به پایان نیمه اول تیرماه سال جاری را اعلام کرد.

وی افزود: قیمت انواع طارم محلی بین ۷۰ تا ۶۵ هزار ریال، طارم هاشمی ۶۸ هزار تا ۶۴ هزار ریال، بی نام ۶۵ هزار تا ۶۰ هزار ریال، خزر ۵۵ هزار تا ۵۲ هزار ریال، شیرودی ۵۲ تا ۵۰ هزار ریال، فجر ۵۵ هزار تا ۵۲ ریال، ندا و قیمت نعمت بین ۴۹ هزار تا ۴۷ هزار ریال اعلام شد.