براساس اطلاعیه جدید شرکت بورس کالای ایران، معاملات آتی سکه تحویل آبان ماه از روز شنبه ۲۲ تیرماه جاری قابل معامله خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است قرارداد تحویل آبان در اولین روز معاملات بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه آغاز و با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد.

همچنین قیمت پایه این قرارداد، قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات خواهد بود. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و روند مذکور در روز کاری بعد دنبال می شود.