ملت ایران: بانک مرکزی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی ابلاغ کرد: به موجب تصمیم هیات محترم دولت جهت بهره مندی مطلوب کارکنان از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره مندی از برکات فراوان این ماه شریف و نورانی، نسبت به تغییر ساعات کاری ادارات وبانک ها اقدام نمایند.
بر همین اساس، ساعات کاری بانک های دولتی در طول ماه مبارک رمضان به شرح زیر اعلام می گردد:
۱ - ادارات و واحد های ستادی بانک ها در کلیه استان ها به استثنای تهران، فعالیت اداری را صبح ها با یک ساعت تاخیر شروع و بعد از ظهر نیز یک و نیم ساعت زودتر خاتمه دهند.
۲ - ادارات و واحد های ستادی بانک های دولتی دراستان تهران، فعالیت اداری خود را ساعت ۹ صبح شروع و ساعت ۱۴:۳۰خاتمه دهند.
۳ - کلیه شعب و واحد های اجرایی بانک های دولتی در تهران و سایر استان ها، نیم ساعت زودتر از ادارات و واحد های ستادی شروع به کار نمایند.
۴ - ساعات کار کلیه شعب و واحد های تابعه بانک های دولتی در روز های نوزدهم(۱۹) و بیست و سوم(۲۳) ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایرروزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
۵ - لازم است هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
۶ - برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به گونه ای تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پایان ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.