به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، سیدعلی بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، هدف از اجرای این طرح را اطلاع رسانی موثر و مفید به مشترکان و همچنین بهبود در وصول مطالبه های این شرکت بیان کرد.

وی با قدردانی از مدیر و کارکنان برق منطقه دماوند به دلیل راه اندازی این سامانه، اظهار داشت: مایه خشنودی است که تفکر سیستمی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران به بار نشسته و به تمام رده های سازمان انتقال یافته است.

وی تصریح کرد: بی تردید پیشرفت و تغییر در نتیجه تحلیل صورت می گیرد و یک تحلیل درست و منطقی در گرو نگاه سامانه ای به امور است.

وی افزود: ما معتقد هستیم که در جاده فناوری و در راه نیل به پیشرفت نباید قانع شویم و باید همواره در راستای بهبود تمام امور سازمان تلاش کنیم.

مدیر منطقه برق دماوند نیز در حاشیه راه اندازی این سامانه، با اشاره به مشکلات پرشمار در قرائت کنتورها و توزیع صورتحساب ها به سبب وجود مناطق ییلاقی و ساختمان های ویلایی در سطح شهرستان دماوند، گفت: در نتیجه راه اندازی سامانه پیامکی پرتو، افزون بر صرفه جویی در هزینه صدور صورتحساب ها، شاهد افزایش بهره وری، به روز شدن اطلاعات مشترکان و همچنین افزایش وصول مطالبه های منطقه خواهیم بود.

بهزاد صبوری افزود: مشترکان برق منطقه دماوند می توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد، عدم قرائت کنتور و همچنین تخلف های احتمالی از سوی کارکنان این منطقه را به سامانه مذکور پیامک کنند.