به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

نام قیمت(تومان)
Samsung N۱۰۰S - E۰۱ ۹۳۰,۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۲ ۹۸۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۴۹۰ - A ۱,۰۲۵, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۰۳۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۷۰ - A ۱,۰۳۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۰۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۱,۰۷۵, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰AAE ۱,۱۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۵e - A ۱,۱۱۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۱۶۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۱۷۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۱۹۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۲۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۳۱۰, ۰۰۰
Asus X۵۴C - A ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۳۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۳۴۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۱,۳۹۰, ۰۰۰
HP - Compaq Presario CQ۵۷-۴۰۲SE ۱,۴۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱U ۱,۴۴۰, ۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۴۹۹, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۵۰۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۱,۵۹۹, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - B ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Asus X۵۴HR - A ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۶۲۵, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook S۷۶۱ - A ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴HR ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۴۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۷۴۰, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۷۷۵, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۸۱۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۸۴۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰U۲A - A۰۳ ۱,۸۷۰, ۰۰۰
Asus K۵۳E - A ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۹۱۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۹۳۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۳TK - A ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Asus A۴۳SD - A ۱,۹۷۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۳۰s - J ۱,۹۸۰, ۰۰۰
Asus X۴۵VD - A ۱,۹۸۵, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۲,۰۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۲,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۲,۰۶۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۲۰ex ۲,۱۳۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۴۷۱G - ۳۳۲۱۴G۵۰MABB ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VD - A ۲,۱۸۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۲CXB ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۲۶۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۲,۳۱۰, ۰۰۰
Asus N۴۳SM - A ۲,۳۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - B ۲,۳۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲۶CX ۲,۴۳۰, ۰۰۰
Asus K۵۵DR ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Asus U۳۰SD ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VM ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲CCXB ۲,۵۴۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۱۱۰ - A ۲,۵۹۰, ۰۰۰
MSI CX۶۱ i۵ - A ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱RFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱MFX ۲,۷۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۷۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۲,۷۸۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴A۱۵FD ۲,۷۹۹, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱۶FX ۲,۸۵۰, ۰۰۰
Asus N۵۳SN - A ۲,۸۸۰, ۰۰۰
Samsung ۵۳۰U۴B - S۰۱ ۲,۸۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Asus N۴۶VM ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲GCXW ۲,۹۴۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۶CX ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Asus K۵۳SD - A ۲,۹۹۹, ۰۰۰
Asus VivoBook S۵۵۰CM ۳,۰۵۰, ۰۰۰
Asus Zenbook UX۲۱E - ۱AKX ۳,۱۵۰, ۰۰۰
Asus N۵۵SL ۳,۲۰۰, ۰۰۰
Dell XPS L۵۰۲ - A ۳,۴۳۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۲۳ ۳,۴۹۰, ۰۰۰
Asus N۵۶VM - A ۳,۵۹۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۶-۷۲۵۰ ۳,۶۰۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۷-۷۰۰۰ ۳,۷۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio F۲۳B۹E ۳,۸۰۰, ۰۰۰
Asus Zenbook UX۲۱E - B ۳,۸۵۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۱۳ ۳,۸۶۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۲۴ ۳,۹۳۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۱ ۴,۰۳۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۱۴ ۴,۷۵۰, ۰۰۰
Samsung ۹۰۰X۳C - A۰۲ ۴,۸۹۰, ۰۰۰
Samsung ۹۰۰X۴C - A۰۱ ۵,۰۴۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۳۲ ۵,۰۹۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۲ ۵,۱۸۰, ۰۰۰
Asus G۵۳SX ۵,۹۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio S۱۳۱۲۷PX ۶,۱۸۰, ۰۰۰
Apple MacBook MD۵۴۶ ۹,۰۰۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۸۶ ۹,۹۹۰, ۰۰۰