به گزارش ملت ایران، محمدرضا محمودی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان وتغییر ساعت کاری ادارات و سازمان ها در استان تهران گفت: در ماه مبارک رمضان ساعت کاری ادارات یک ساعت کم می شود.

وی ادامه داد: اجرای تغییر ساعات کاری ادارات و سازمان ها منوط به تایید و ارائه مصوبه هیات دولت است لذا نتیجه قطعی این موضوع در روز یکشنبه ۱۶ تیرماه اعلام خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار ی تهران خاطرنشان کرد: با اجرای مصوبه تغییر ساعات کاری ادارت و سازمان ها، ساعت اعمال محدودیت طرح ترافیک نیز در شهر تهران یک ساعت کاهش خواهد یافت.