ملت ایران: پیش از هر چیز ابتدا بیایید لامپ های با مصرف روزمره را به چهار دسته تقسیم کنیم: مدل های رشته ای، مدل های هالوژنی، مدل های LED و مدل های فلورسنتی
لامپ رشته ای،(که با نام های لامپ حبابی، لامپ التهابی، حباب نور تابان، لامپ سفیدگرمایی و لامپ سیمابی نیز نامیده شده.) منبع نور مصنوعی است که نور سفید درخشانی از خود ساطع می کند. حبابی شیشه ای بسته شده از رسیدن اکسیژن به رشته جلوگیری می کند که در غیر این صورت رشته تنگستنی سریعاًاکسیدهو خراب خواهد شد. مزیت عمده این مدل از لامپ ها نور بالا و ایراد اصلی آن گرمای بیهوده اش است.
لامپ هالوژن،
نوعیلامپ رشته ایاست که در آن رشته به وسیله گازهای فشرده وخنثیو مقدار اندکی ازعناصر هالوژنمانندیدوبرماحاطه شده است. هالوژن ها از نظر گرما وضعیت بهتری نسبت به مدل های سنتی دارند ولی هزینه تولیدشان بیشتر است.

لامپ فلورسنت، ‫یا لامپ مهتابی ‫نوعیلامپ تخلیه الکتریکی گازیاست که با برق باعثتحریکبخارجیوهموجود در گازآرگونو یانئونشده که حاصل آن ایجادپلاسماییاست که از خود پرتوفرابنفشساطع می کند. لامپ های مهتابی از نور باکیفیت و یک دستی تولید می کنند ولی از نظر طول عمر تعریف چندانی ندارند.

دیود نورافشان،(بهانگلیسی: Light - Emitting Diode) ‏ یاLED که در ترجمهٔ بعضی جزوه ها، کتاب ها و رساله های الکترونیک دیود نورانی نیز نامیده شده است، یک قطعهٔالکترونیکاز خانوادهٔدیودهااست.امروزه استفاده از این نوع لامپ گستردگی بیشتری پیدا کرده است. LEDها بسته به نوع سازنده، از کیفیت، میزان نور و طول عمر متفاوتی برخوردارند. برای همین است عده ای از مشتری ها آن را بی کیفیت و دیگران آن را باکیفیت می نامند.

در ادامه برای بازکردن بهتر بحثباید با معیارهای اندازه گیری نیز آشنا شویم.

لومِنواحد اندازه گیریشار نوریاست.

هرچه بهره نوری یک لامپ بیشتر باشد، آن لامپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر است. این الزاماً به معنی پرنوری آن نیست.

اثرگذاری نوریال ئی دی های سفید امروزی تا ۳۰لومن بر واتو ال ئی دی های رنگی تا ۵۰ لومن بر وات است و پیش بینی می شود تا ۱۰۰ لومن بر وات نیز برسد.

این مقادیر تقریبی است

لامپ ۱۰۰ وات التهابی معمولی

۱۲۵۰ لومن

لامپ ۱۵ وات کم مصرف یا CFL

۸۰۰ لومن

لامپ خیابانی ۱۰۰ وات فشار بالا

۹۵۰۰ لومن

لامپ ۱۵۰۰ وات متال هالید جهت روشنایی استادیو ورزشی ۱۶۵،۰۰۰ لومن

لامپ ۷ وات LED مارک AEG

۶۳۰ لومن

این هم جدولی که باید به آن بیش از پیش توجه کرد