به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، بزرگمهر صادقی نیچکوهی گفت: در صورت تخلفات از قبیل گرانفروشی، تقلب در کسب، کم فروشی، احتکار و تخلفات دیگر با متخلفین برابر قانون و در راستای اجرای حکم برخورد می شود.
وی در خاتمه بیان کرد: بر همین اساس در صورتی که تخلفی صورت گیرد و طی حکم صادره واحدی پلمپ یا تعطیل و یا متخلفی محکوم شود تلفن متخلف در راستای اجرای حکم تا زمان پرداخت نشدن جریمه قطع خواهد شد.