وقتی از اجداد انسان نام برده می شود، یا شکارچی های داخل چمنزارهای افریقا و یا دشت های خشک می افتیم، در حالی که طبق تصور جدید ما میمون های آبزی بوده ایم.
این هفته در لندن تئوری مطرح شد که اجداد ما انسان ها از دسته میمون های آبزی بوده ایم و برخلاف تصور قبلی، در میان تالاب ها و دریاچه ها و رودخانه ها به سر می برده ایم!
تصور کنید اجداد ما تا گردن در آب بوده و بدنبال ماهی و صدف بوده ایم!! جالب است نه؟ شاید هم خنده دار!
تئوری جدید می گوید اجداد ما در یک میلیون سال پیش میمون های آبزی بوده اند که شناگران فوق حرفه ای بوده اند و امروز هم شناگران خوبی هستیم!(البته ما که شنا بلد نیستیم به کلی!)