ملت ایران:خودروی نخست وزیر سابق انگلیس که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت در یک پایگاه اینترنتی به حراج گذاشته شد.
یک خودروی دایملر مشکی رنگ که متعلق به «وینستون چرچیل» نخست وزیر سابق انگلیس بود و در زمان جنگ جهانی دوم استفاده می شد، به حراج گذاشته شده است.
قیمت پیشنهادی برای این خودرو از ۴۰۰ هزار یورو تجاوز کرده است و انتظار می رود که تا دوشنبه شب که این حراج به پایان می رسد با قیمتی بالای ۴۵۰ هزار یورو به فروش برسد.