به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز: دنیای اطراف ما به همراه همه جزئیات همیشه در حافظه ما قرار دارد. هر اتفاقی که برای آن رخ دهد می تواند باعثبروز مشکلات بسیاری شود چه برسد به آنکه بخواهید هر ۲۴ ساعت حافظه خود را از دست بدهید.
" جسی لیدون " دختر ۱۹ ساله انگلیسی است که دچار " سندروم سوساک " شده است. این بیماری که بسیار نادر است باعثمی شود فرد بیمار هر ۲۴ ساعت حافظه خود را از دست بدهد و روز بعد دوباره همان روز گذشته را تکرار کند.
این بیماری در تمام دنیا تنها ۲۵۰ نفر را مبتلا کرده است که البته در سال ۹۳ میلادی فیلمی نیز با محوریت شخصیتی دچار این بیماری ساخته شد که مشکلات این افراد را بهتر نشان می داد.

جسی نزدیک به دوسال است که نمی تواند روز گذشته اش را به یاد آورد. او حتی نمی داند دیشب شام چه خورده است. به گفته خودش برایش بسیار سخت است که به عکس هایی نگاه می کند که اصلا به یاد نمی آورد چه بوده اند.
این بیماری به علت گرفتگی های رگ های خونی بسیار نازک مغز ایجاد می شود. این بیماری به غیر از حافظه می تواند مشکلات دیگری مانند افت بینایی، شنوایی و حتی فلج شدن ایجاد کند.