سعید رفیعی باغ دار اهل رحیم آباد رودسر از باغ کوچک خانه اش امروز یک پرتقال به وزن یک کیلو و ۵۷۰ گرم برداشت کرد.

احسان الله مشتاق مدیرجهادکشاورزی رودسرگفت: این پرتقال که از گونه والنسیا است به دلیل رسیدگی مناسب و شرایط مساعد آب و هوایی به این میزان رشد کرده است.

وزن طبیعی پرتقال های گونه والنسیا بین ۹۰۰ تا یک کیلوگرم است.