ملت ایران: در حال حاضر در کشور تماس با شش شماره تلفن رایگان است و احتمالا در آینده نزدیک ۱۱۸ نیز به این لیست افزوده خواهد شد.
مدتی است شرکت مخابرات ایران هم به شرکت های خصوصی پیوسته و بر اساس قانون اگر قرار باشد حتی بخش دولتی خدمتی را به عنوان رایگان از طریق شرکتهای خصوصی ارائه کند لازم است که هزینه های مربوطه را به این شرکت ها پرداخت کند.
در بخش ارتباطات تلفنی نیز تاکنون شش شماره تماس جزو مواردی هستند که مکالمه با آن ها رایگان به شمار می رود و مشترکان برای صحبت با آنها ملزم به پرداخت وجه نیستند.
تاکنون شماره تلفن های اورژانس(۱۱۵)، آتش نشانی(۱۲۵)، مرکز فوریت های پلیس(۱۱۰)، امداد آب(۱۲۲)، امداد برق(۱۲۱) و امداد گاز(۱۹۴) شش شماره ای بوده اند که مکالمه با آن ها رایگان محسوب می شود. البته مدتی است بحثهایی مبنی بر رایگان شدن مکالمه با ۱۱۸ نیز مطرح می شود که با وجود اعلام این موضوع توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی گویا تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.