ملت ایران: سول ۲۰۱۴ سوار بر ساشی جدید وفناوری های پیشرفته تر نسبت به مدل قبلی عرضه شده است. طراحی ظاهری این خودرو با تغییراتی از جمله جلو پنجره عرضه شده است. فضای داخلی این خودرو نیز بیشتر شده و برای سرنشینان راحت تر خواهد بود. همچنین امکانات ارتباطی و فن آوری های اطلاعات در این خودرو ارتقاء یافته است. کیا این خودرو را با موتورهای مختلف از جمله ۱.۶ لیتری و ۲ لیتری که ۱۳۰ و ۱۶۴ اسب بخار قدرت دارند به بازار خواهد فرستاد.