ملت ایران: این روزها آتشفشان ساکوراجیما که در جنوب ژاپن قرار دارد، تقریبا فعال است و یک عکاس خبره به نام مارتین ریتزه از این فرصت استفاده نموده و به این منطقه خطرناک سفر کرده تا چند عکس خارق‌العاده را از فوران آتشفشان تهیه کند. او توانسته در عکس های خود فوران گدازه‌های آتش را به همراه رعد و برق به تصویر بکشد. مواد مذاب آتشفشانی در این تصاویر به رنگ‌های نارنجی روشن قابل مشاهده هستند و در برخی از عکس‌ها رعد و برق آسمان نیز به فوران آتشفشان اضافه شده تا عکس‌های خارق‌العاده ضبط شوند.

مارتین ریتزه به کمک نوردهی طولانی مدت توانسته حرکت گدازه‌های را به همراه رعد و برق آسمان به تصویر بکشد: