اینماه گرفتگیکه از نوع ماه گرفتگی کامل خواهد بود و تا ساعاتی ادامه خواهد داشت و بخش غربی ماه به مراتب از سمت راست آن تیره تر خواهد شد.

با این حال ستاره شناسان گفتند که با وجود وقوع ماه گرفتگی کامل سطح ماه قابل رویت خواهد بود و اهالی نیمکره غربی زمین به ویژه آمریکای شمالی و جنوبی بهتر از بقیه می توانند این پدیده را مشاهده کنند.

اهالی اروپا و آفریقا مرحله نخست ماه گرفتگی را از دست می دهند چون پدیده خسوف پیش از طلوع ماه در این مناطق رخ خواهد داد.

متاسفانه اهالی روسیه، اروپای شرقی، خاورمیانه و آسیای میانه امکان رویت این پدیده را ندارند.

با این حال حتی در هوای پاک علاقه مندان به آسمان تا حدود ۵۰ دقیقه بعد از ساعت اعلام شده هیچ تغییری را در ظاهر ماه مشاهده نخواهند کرد. در این زمان لک و سایه مختصری بر روی ماه دیده می شود که به تدریج بزرگتر می شود.

ساعت ۳:۰۶ دقیقه بامداد به وقت شرق آمریکا(EDT) این ماه گرفتگی کامل می شود.

در ساعت ۳:۴۶ بامداد به وقت شرق آمریکا، خورشید، زمین و ماه دقیقا در یک خط قرار خواهند گرفت و نور ماه در ضعیف ترین حالت آن مشاهده می شود.

ماه گرفتگی کامل ساعت ۴:۲۴ بامداد به وقت شرق آمریکا به پایان می رسد.

امسال اهالی زمین شاهد چهار گرفتگی یعنی دو ماه گرفتگی و دو خورشید گرفتگی خواهند بود.

ماه گرفتگی بعدی هشتم اکتبر(۱۶ مهر ماه) و خورشید گرفتگی ها ۲۹ آوریل(نهم اردیبهشت ماه) و ۲۳ اکتبر(اول آبان ماه) رخ می دهند.

در ماه گرفتگی یا خسوف زمین در حرکت مداری خود به دور خورشید سایه اش را که در فضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است، به دنبال می کشد. در این حالت سایه زمین بر روی ماه می افتد.