مراسم تقدیر از عوامل سریال «پایتخت ۳» که عصر روز ۱۹ فروردین‌ماه برگزار شد حاشیه‌های گوناگونی به همراه داشت که یکی از آن ها فوتبالی بود.

محسنتنابندهزمانی که قرار بود جایزه‌اش را بگیرد، به یک حاشیه جالب اشاره کرد:

هوادارانپرسپولیساز من گلایه می‌کردند چرا وقتی باختی دوبنده قرمز تنت بود و وقتی بردی دوبنده آبی برتن داشتی. من از همه سرخ‌آبی‌ها عذرخواهی می‌کنم.